Cài đặt tùy chọn

SafeSearch chặn các trang web chứa nội dung khiêu dâm không xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm.

Theo dõi và hiển thị 15 mục tìm kiếm gần đây nhất của bạn.

Chọn có hiện các từ tìm kiếm bôi vàng trong kết quả hay không.

Bạn có muốn gợi ý truy vấn trên ô tìm kiếm không?